ԿԱՐԳԱԽՈՍ

Երկար   է  խրատի,  սակայն  կարճ  ու  դյուրին  է  անձնական  օրինակի  դերը  դաստիարակության  գործում: